eb-5簽證系乜

如果你唔系美國公民或美國綠卡持有者並考慮要喺美國生活,咁你應該考慮申請eb-5投資移民嘅項目。該項目系由美國公民和入境事務服務處(美國移民局)管理嘅。

參加eb-5項目需要有一定資本投資。一旦美國移民局確定你嘅投資符合條件,然後你,你嘅配偶,和你們嘅21歲以下嘅孩子們就有資格獲得美國永久居留證,既"綠卡」。

eb-5簽證有乜要求呢

eb-5簽證申請人須投資至少$ 900,000到一個區域中心項目,並且投資需系喺美國嘅高失業率區或農村地區。如果唔滿足呢些條件,最低投資額將升至180萬美元。當呢些資金落實後,該資金要為美國創建至少10個全職就業機會。你作為投資者唔使擔心創造就業機會嘅時間。一旦你獲得了條件性永久居留嘅身份,接收你投資嘅公司將有兩年去創造呢10個就業機會,掂為你將條件性轉換或永久性居民嘅身份。