EB-5 là gì?

EB-5 là gì?

Trong năm 2011, tầm 3,500 visa EB-5 được cấp, tăng 80% so với năm 2010. Chương trình này được phép cấp tối đa 10,000 visa một năm và cán mức này lần đầu tiên vào tháng 8/2014. Sự gia tăng này là kết quả của việc độ tin cậy của chương trình tăng cao, do Sở Di trú Mỹ hoạt động minh bạch và hiệu quả, và sự phát triển của các Trung tâm vùng được chỉ định . Những con số này nói lên tất cả: quá trình nộp đơn EB-5 đáng tin cậy. Nếu bạn có khả năng đầu tư $500,000 vào một dự án tạo được 10 việc làm hoặc hơn thế, bạn có thể lấy được thẻ xanh cho bạn và gia đình qua con đường EB-5.

Cánh cửa đến nước Mỹ

Tin tức