Nghiên cứu tìm chọn luật sư chuyên về vấn đề nhập cư

Năm 0

Thuê môi giới và đảm bảo rằng bên môi giới có các dự án EB-5 đủ điều kiện trước khi quyết định làm việc với họ.

Năm 0

Đánh giá các dự án: Nghiên cứu các tài liệu về dự án và bản Cáo bạch Tóm tắt

Năm 0

Chọn dự án! Dự án đầu tư bạn chọn cần được một trung tâm vùng được chỉ định Trung tâm vùng được chỉ định bảo trợ

Năm 0

Hoàn thành Bản câu hỏi cho nhà đầu tư

Năm 0

Chuẩn bị tài liệu chứng minh nguồn gốc số tiền đầu tư với luật sư

Năm 0

Hoàn thành Hợp đồng ký kết

Năm 0

Chuyển tiền cho tài khoản uỷ thác của dự án

Năm 0

Luật sư chuẩn bị hồ sơ EB-5 (Đơn I-526) gửi tới Sở Di trú Mỹ

Hoàn thành Giai đoạn 1! Thời gian đợi để đơn I-526 được chấp thuận là khoảng 14 – 16 tháng. Lệ phí: $3,675 Năm 0

Đơn I-526 được chấp thuận

16 tháng

Đây là lúc để tiếp tục điền đơn!

Nếu bạn đang sống tại Mỹ trong thời gian này với visa không định cư, hãy điền đơn I-485 (Thay đổi tình trạng nhập cư). Nếu bạn đang ở nước ngoài, điền form DS-230 tại Trung tâm visa quốc gia và đặt lịch phỏng vấn tại Lãnh sự quán tại quốc gia nơi bạn đang sinh sống. Lệ phí: $1,140

Đợi đơn được chấp thuận.

Nếu bạn đang sống tại Mỹ, thời gian chờ đợi để đơn I-485 được chấp thuận là 4-12 tháng. Nếu bạn đang sống ở nước ngoài, thời gian chờ để đặt được lịch phỏng vấn và nhận được EB-5 visa là 6-12 tháng. 24 tháng

Bạn nhận được thẻ xanh có điều kiện!

Bắt đầu đếm ngược 5 năm để có thể trở thành công dân Mỹ. Hoàn thành Giai đoạn 2! 24 tháng

Bạn sinh sống ở Mỹ trong 2 năm dưới diện tạm trú, nhưng bạn có đầy đủ quyền làm việc tại Mỹ.

Luật sư chuẩn bị hồ sơ I-829 với Sở Di trú Mỹ để bạn có thẻ xanh vô điều kiện 90 ngày trước khi khoảng thời gian 2 năm kết thúc.

Lệ phí: $3,750 45 tháng

Đơn I-829 được chấp thuận và bạn có thẻ xanh vô điều kiện.

Chúc mừng! 54 tháng

Lãi suất (nếu có) từ các khoản đầu tư được đánh giá và phân phát dựa trên Hợp đồng hợp tác có thời hạn.

Hoàn thành giai đoạn 3! 60 tháng