Về visa EB-5

 • Bao nhiêu dự án EB-5 đã được công ty hoàn thành?
 • Mức đầu tư cần thiết là bao nhiêu? Có chi phí hành chính không? Nếu có, chi phí này là bao nhiêu?
 • Nếu khoản đầu tư là $900,000 thì ai là người có thẩm quyền để chứng nhận rằng nơi nhận được nguồn đầu tư thuộc khu vực thất nghiệp cao?
 • Sau này nhà đầu tư qua diện EB-5 có bị yêu cầu đầu tư thêm tiền, nhiều hơn khoản đầu tư ban đầu không?
 • Bao nhiêu phần trăm của tổng nguồn vốn được dành cho các dự án EB-5?
 • Có bao nhiêu vốn chủ sở hữu được đầu tư trong giao dịch này? Có dưới mức đầu tư EB-5 về ưu tiên tín dụng không?
 • Có ngân hàng nào trên mức EB-5 về ưu tiên tín dụng không? Ngân hàng đó có đang hoạt động, ví dụ: có cam kết? Số nợ là bao nhiêu?
 • Nhà đầu tư có được trả lãi suất cố định không? Trong bao nhiêu lâu?
 • Nếu không có lãi suất cố định thì lãi suất được định mức như thế nào? Nhận lãi suất theo hình thức nào?
 • Nhà thầu có đảm bảo dự án sẽ được hoàn thành không?
 • Mỗi nhà đầu tư sẽ được tính là tạo ra bao nhiêu việc làm?
 • Có những biện pháp đề phòng gì để theo dõi quá trình tạo việc làm? Sẽ khắc phục như thế nào nếu không tạo được việc làm?
 • Ai là người chuẩn bị Báo cáo Tài chính để ước tính số lượng việc làm được tạo mới? Nhà đầu tư có xem được báo cáo này không?
 • Giá trị bất động sản có tăng sau khi hoàn thành dự án? Tăng lên bao nhiêu so với toàn bộ ngân sách chi tiêu của dự án theo số phần trăm?
 • Nếu đơn I-526 bị từ chối, nhà đầu tư có được hoàn lại khoản vốn đầu tư? Điều này có được viết trong hợp đồng ký kết và bản Cáo bạch Tóm tắt không?
 • Nhà đầu tư có phải đặt cọc trước hay trả phí để biết các thông tin về dự án không?
 • Trung tâm vùng được chỉ định có cung cấp báo cáo về tình trạng đầu tư không? Nếu có thì các báo cáo cách nhau bao nhiêu lâu?

Về quá trình nhập cư

 • Có bao nhiêu đơn I-526 được chấp thuận?
 • Bao nhiêu đơn I-526 bị từ chối? Tại sao lại bị từ chối?
 • Bao nhiêu thẻ xanh có điều kiện được chấp thuận?
 • Bao nhiêu thẻ xanh có điều kiện bị từ chối? Tại sao lại bị từ chối?
 • Bao nhiêu đơn để bỏ điều kiện trong thẻ xanh có điều kiện được chấp thuận?
 • Bao nhiêu đơn để bỏ điều kiện trong thẻ xanh có điều kiện  bị từ chối? Tại sao lại bị từ chối?

 Về Trung tâm vùng được chỉ định (Regional Center)

 • Trung tâm vùng được chỉ định được thiết lập khi nào? Khi nào thì đơn I-924 được chấp thuận?
 • Nhà thầu có bao nhiêu năm kinh nghiệm? Trước dự án này, họ đã nhận được vốn đầu tư qua EB-5 chưa?
 • Nhà thầu có được xếp hạng độc lập bởi những cơ quan đánh giá như Standard & Poors hay Moody's?
 • Khi nào thì nguồn đầu tư được bán? Khi nào thì khách hàng nhận lại được nguồn đầu tư? Đã có bao nhiêu khách hàng nhận lại được nguồn đầu tư?
 • Khoản đầu tư được nhận lại được định mức như thế nào?
 • Việc các nhà đầu tư khác rút lui khỏi dự án có ảnh hưởng đến thời gian trả lãi suất sau thời hạn 5 năm đối với các nhà đầu tư đã có đơn I-829 được chấp thuận không?
 • Việc dự án hoàn thành sớm có bắt buộc việc trả lãi suất bắt đầu sớm đối với nhà đầu tư chưa được chấp thuận đơn I-829 hoặc đã được chấp thuận nhưng chưa hết thời hạn 5 năm? Nếu không, các Trung tâm vùng được chỉ định có kế hoạch gì để tiếp tục sử dụng nguồn vốn để không ảnh hưởng đến đơn I-829?
 • Đối tác trong dự án đầu tư đã làm việc được bao nhiêu năm với chương trình nhà đầu tư nước ngoài?