Visa EB-5 là gì?

Nếu bạn không phải là công dân Mỹ mà muốn định cư tại Mỹ, bạn nên cân nhắc nôp đơn cho chương trình EB-5 dành cho các nhà đầu tư nước ngoài, do Sở di trú Mỹ (USCIS) quản lý. Tham gia vào chương trình EB-5 đòi hỏi bạn đầu tư vốn vào một dự án nào đó, và nếu Sở di trú Mỹ xác nhận dự án mà bạn đầu tư vào đủ điều kiện cho chương trình EB-5, thì bạn và gia đình(vợ/chồng và các con dưới 21 tuổi) sẽ có tấm vé để đến Hoa Kỳ với thẻ xanh thường trú.

Yêu cầu cho EB-5 Visa là gì?

Để tham gia chương trình EB-5, các ứng viên cần đầu tư ít nhất $900,000 vào các dự án thuộc các trung tâm vùng được chỉ định, và khoản vốn này cần được đầu tư vào vùng nông thôn hoặc khu vực thất nghiệp cao. Nếu những điều kiện trên không được đáp ứng, mức đầu tư tối thiểu sẽ là 1.8 triệu đô-la Mỹ. Khi những khoản đầu tư này đã được huy động thì các dự án cần tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người Mỹ. Nhà đầu tư không cần quá lo lắng về thời điểm tạo ra những việc làm này, vì một khi nhà đầu tư nhận được thẻ xanh có điều kiện, công ty nhận được vốn sẽ có hai năm để tạo ra ít nhất 10 việc làm, để nhà đầu tư có thể chuyển từ thẻ xanh có điều kiện thành thẻ xanh không điều kiện (thường trú nhân).