Nhà đầu tư là ai?

Nhà đầu tư EB-5 là công dân nước ngoài muốn có “thẻ xanh” để thường trú tại Mỹ để có thể sống và làm việc tại đây và trở thành công dân Mỹ trong tương lai.

Tại sao các nhà đầu tư muốn chọn Trung tâm vùng được chỉ định EB-5?

Mục đích chính của việc đầu tư vào Trung tâm vùng được chỉ định EB-5 là để có thẻ xanh một cách nhanh gọn và tiện nhất. Ngoài ra, các dự án EB-5 thuộc trung tâm vùng cho phép các nhà đầu tư lấy lại vốn ngay khi có thể. Mặc dù không có sự đảm bảo nào khi đầu tư, các chuyên viên của America EB-5 Visa đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thông tin cần thiết để chọn các dự án tốt, được thực hiện bởi nhà thầu có kinh nghiệm.

Có những dịch vụ nào được cung cấp cho nhà đầu tư vào những dự án EB-5 thuộc trung tâm vùng được chỉ định?

Nộp đơn lấy thẻ xanh là một quá trình khó khăn. Bạn cần hoàn thành rất nhiều bước và điền các loại giấy tờ, các loại đơn. Một trong những điều mà chúng tôi cảm thấy tự hào là cam kết cung cấp các nhà đầu tư với tất cả những thông tin cần thiết trong quá trình nộp đơn xin thẻ xanh. Hợp tác với chủ dự án, luật sư chuyên về nhập cư, luật sư chuyên về an ninh, chúng tôi có thể trả lời mọi câu hỏi của các nhà đầu tư về Bản câu hỏi cho các nhà đầu tư (Investor Questionnaire). Chúng tôi sẽ giúp đỡ trực tiếp khi nhà đầu tư cần điền Bản cáo bạch  Tóm tắt hay các tài liệu khác. Ngoài ra, khi nhà đầu tư điền Hợp đồng ký kết, chúng tôi giúp cho công đoạn thu thập thông tin cho đơn I-526 trở nên trơn tru hơn. Chúng tôi sẽ giải thích một cách rõ ràng bất cứ phần nào khó hiểu trong đơn, như là phần câu hỏi về nguồn gốc của vốn đầu tư.