Quốc hội đang xem xét việc nâng mức đầu tư (investment amount) cho visa EB-5

Nộp đơn ngay bây giờ để có được mức đầu tư thấp hơn!

Đăng bởi americab5visa ngày 24 tháng 9 năm 2016

 

 

Bạn có biết?

Bạn có biết chương trình EB-5 (Thẻ xanh Mỹ dành cho các nhà đầu tư) có thể sẽ thay đổi sau 30 tháng 9? Vào tháng 9 năm ngoái, Quốc hội Mỹ xem xét một vài thay đổi cho chương trình EB-5, trong đó bao gồm tăng mức đầu tư tối thiểu cho visa EB-5 từ $500,000 thành $800,000. Quốc hội không thông qua thay đổi này, nhưng vấn đề này lại một lần nữa trong danh sách cần thảo luận. Bất cứ ai nộp đơn TRƯỚC ngày 30 tháng 9 năm 2016 sẽ được miễn thực thi quy định mới và chỉ cần đầu tư với mức vốn $500,000. Số tiền này cần được đầu tư vào vùng nông thôn hoặc khu vực thất nghiệp cao “Targeted Employment Area”. Mức đầu tư này có khả năng cao sẽ tăng lên thành $800,000 nếu bạn nộp đơn sau 30/9/2016. Quốc hội đang lên kế hoạch tăng cường kiểm toán của các trung tâm vùng được chỉ định (Regional Centers) và các dự án được họ tài trợ.

 

Nếu bạn đang cân nhắc việc nộp đơn xin thẻ xanh qua diện EB-5, bạn vẫn đủ điều kiện để đầu tư với mức $500,000 nêu bạn nộp đơn ngay bây giờ!

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với chúng tôi qua email tại info@americaeb5visa.com hoặc gọi điện thoại tại +84 904154789.