Thượng nghị viện gia hạn chương trình EB-5 Regional Center tới 09/12

 

Đăng bởi americab5visa ngày 10 tháng 6 năm 2016

 

 

Bạn có biết?

Bạn có biết rằng vào ngày 28/9/2016, như được dự đoán, Thượng viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết  để tiếp tục huy động vốn cho cho chính phủ Mỹ, có hiệu lực cho đến ngày 09/12.

Trọng nghị quyết này, chương trình EB-5 cho Trung tâm vùng được chỉ định (Regional Center) cũng sẽ được kéo dài cho đến ngày 09/12. Trong tương lai gần, mức đầu tư tối thiểu cho các dự án tại khu vực thất nghiệp cao và các dự án khác có khả năng cao sẽ bị thay đổi.

Hãy theo dõi để biết thêm các tin tức mới nhất về khía cạnh đáng chú ý nhất của dự án này.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với chúng tôi qua email tại info@americaeb5visa.com hoặc gọi điện thoại tại +84 904154789.