Vào 06/12/2016, Quốc hội Mỹ thông qua Nghị quyết tiếp tục (CR).

Vào 23/12, tăng các khoản phí cho EB-5.

Đăng bởi americab5visa ngày 19 tháng 12 năm 2016

 

Bạn có biết?

Vào 06/12/2016, Quốc hội Mỹ thông qua Nghị quyết tiếp tục (CR). Dự luật này sẽ gia hạn mức đầu tư tối thiểu ($500,000) cho chương trình EB-5 đến ngày 28/4/2017. Với nguy cơ mức đầu tư sẽ bị tăng lên, chúng tôi tin rằng những nhà đầu tư theo chương trình EB-5 nên cân nhắc việc nộp đơn sớm trước khi có những sự thay đổi về mức vốn đầu tư tối thiểu.

Vào 23/12, mức phí cho EB-5 cũng bị tăng lên như sau:

 

Mức phí tính đến 23/12/2016:

Đơn I-526:     $3,675

Đơn I-485 để đăng ký tình trạng cư trú là thường trú     $1,140

I-829 để bỏ các điều kiện     $3,750

Phí nhập cư cho Sở di trú Mỹ (USCIS)     $220

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với chúng tôi qua email tại info@americaeb5visa.com hoặc gọi điện thoại tại +84 904154789.