EB-5簽證:系獲得綠卡嘅一條捷徑。

 

一旦你嘅投資符合條件,你將獲得永久居留權。

 

 

你知咩?

為了能夠喺美國工作和居住,尋求獲得綠卡嘅非美國公民可以通過申請EB5簽證達到目的。只要你能夠成為政府認可嘅投資者就可以有資格申請。

 

該過程涉及雇用移民律師,喺合格嘅房地產項目中投資50萬美元,支付美國移民局收攞嘅行政費和手續費。

 

有關更多信息,請發送電子郵件至info@americaeb5visa.com

或致電+1(917)-355-9251與我哋聯系。

 

americaeb5visa發表於 2016年9月18日