دعنا نتحدث

آیا می دانستید...
این ویزا ممکن است تحت تغییراتی قرار گیرد پس از سی ماه سپتامبر. در سال پیش در سپتامبر، کنگره بالا بردن مقدار سرمایه ی لازم را از پانصد هزار دلار به هشتصد هزار دلار در نظر گرفت. خوش بختانه، این تغییر صورت نگرفت. حال این مساله دوباره تحت بررسی است. هر کسی که پیش از سی ماه سپتامبر برای این ویزا اقدام کرده باشد، شامل میزان سرمایه ی اولیه خواهد شد. انتظار شده است که میزان سرمایه لازم خواهد بالا رفت برای کسانی که پس از این تاریخ اقدام کرده اند.
اگر شما در نظر داشتید که برای این ویزا اقدام کنید، هنوز ممکن است که شامل میزان سرمایه ی کم تر شوید اگر با سرعت عمل کنید.

برای اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.
نشانی پست الکترونیک:
info@americaeb5visa.com
شماره ی تماس تلفنی:
+1 (917)-355-9251