درباره ویزای EB-5

شرکت شما تاکنون چند ویزای EB-5 ثبت کرده است؟
برای سرمایه گذاری اولیه چقدر نیاز است؟ وکالت چیست؟
اگر 800,000 دلار باشد، کدام شرکت حقوقی تصمیم می گیرد که آیا در منطقه ای با نرخ بیکاری بالا سرمایه گذاری کند؟
آیا ممکن است بعداً از سرمایه گذار EB-5 خواسته شود که بیشتر سرمایه گذاری کند؟
سرمایه گذاری اولیه چه بخشی از پروژه EB-5 را پوشش می دهد؟
مبلغ دریافتی در سرمایه گذاری اولیه چقدر است؟ آیا این کمتر از سرمایه گذاری در پیش پرداخت EB-5 است؟
آیا سرمایه گذاری EB-5 به صورت بدهی بانکی است؟ اگر بله، این بدهی چقدر است؟
آیا سرمایه گذار نرخ بازده ثابتی را به طور منظم دریافت می کند؟ حاشیه سود چقدر است؟
اگر نه، بازپرداخت چگونه تعیین می شود؟ نحوه پرداخت؟
آیا شرکت دریافت کننده سرمایه ضمانت اتمام پروژه را دارد؟
برای هر سرمایه گذار چند شغل ایجاد می شود؟
چگونه بر تولید شغل نظارت و تضمین کنیم؟ در صورت عدم دستیابی به تعداد شغل مورد نظر چه اقداماتی برای رفع این مشکل انجام خواهد شد؟
گزارش اقتصادی که فرآیند ایجاد شغل را تشریح می کند، توسط چه کسی تهیه می شود؟ آیا سرمایه گذاران می توانند این گزارش را ببینند؟
آیا پس از پایان پروژه ارزش ملک بررسی می شود؟ ارزش نهایی ملک چقدر بیشتر از سرمایه گذاری اولیه خواهد بود؟
اگر I-526 رد شود، آیا سرمایه گذاران کل مبلغ سرمایه گذاری شده را دریافت خواهند کرد؟ آیا این بند در قراردادها و قراردادها به وضوح بیان شده است؟
آیا سرمایه گذار باید برای سایر بسته های ارائه شده هزینه اضافی بپردازد؟
آیا مرکز منطقه ای گزارشی منظم از وضعیت سرمایه گذار ارائه می دهد؟

درباره مهاجرت:

چند مورد تایید I-526 دریافت کرده‌اید؟
در چند مورد I-526 رد شده است؟ چرا؟
چند مورد گرین کارت موقت دریافت کرده‌اید؟
چند مورد درخواست گرین کارت موقت رد شده؟ چرا؟
چند مورد گرین کارت دایم دریافت کرده‌اید؟
چند مورد درخواست گرین کارت دایم رد شده؟ چرا؟

درباره ریجنال سنتر:

ریجنال سنتر در چه تاریخی تاسیس شد؟ I-924چه زمانی تایید شد؟
ساختمان‌سازان چه مدت در این کار بوده‌اند؟ آیا پیش از تاسیس این مرکز هم موارد EB-5 را می‌پذیرفتند؟
آیا این شرکت توسط موسسات مستقل بین‌المللی نظیر Standard & Poors یا Moody’sارزیابی شده است؟
چه زمانی موکل می‌تواند سرمایه‌اش را پس بگیرد؟ چند سرمایه‌گذار تا به حال مبلغ سرمایه را دریافت کرده‌اند؟
این مبلغ چطور تعیین می‌شود؟
اگر دیگر سرمایه‌گذاران پول خود را بیرون بکشند، آیا در زمان پنج ساله‌ای که برای این فرایند برای موکلانی که تاییدیه I-829 را دریافت کرده‌اند خللی ایجاد خواهد شد؟
آیا تکمیل زودهنگام و خروج از پروژه موجب بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذارانی می‌شود که تایدیه I-829 را نگرفته‌اند، یا گرفته‌اند اما هنوز به پایان دوره پنج ساله نرسیده‌اند؟اگر نه، برنامه ریجنال سنتر برای سرمایه‌گذاری مجدد به منظور جلوگیری از به خطر انداختن I-829 چیست؟
دریافت‌کننده سرمایه و شریک شرکت چند سال سابقه کار در عرصه‌ی سرمایه‌گذاری مرتبط با مهاجرت دارد؟