سرمایه‌گذاران کیستند؟

سرمایه گذاران Eb-5 شهروندان کشورهایی جز امریکا هستند که می‌خواهد گرین کارت یا اقامت دایم دریافت کنند، از این طریق در امریکا کار و زندگی کنند، و شاید روزی شهروند امریکا شوند.

چرا سرمایه‌گذاران بهتر است در EB-5 ریجنال سنتر سرمایه‌گزاری کنند؟
هدف اصلی سرمایه‌گذاری در این نهاد اخذ گرین کارت به شیوه‌ای سریع، موثر و بی‌نقص است. علاوه بر آن، این مراکز سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران را به محض دریافت گرین کارت به آنان بازمی‌گردانند. همان طور که در وبسایت بارها اشاره شده هیچ سرمایه‌گذاری صددرصد تضمین‌شده نیست، اما افراد ما که متخصصان Eb-5 هستند با وظیفه‌شناسی و دقت تمام اطلاعات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در ریجنال سنتر مشخصی را که کارش ساخت و ساز و خرید و فروش ملک است در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد، و آنان را در جریان تمام تحولات مرتبط می‌گذارد.

ما چه خدماتی به سرمایه‌گزاران پروژه‌های ریجنال سنتر برای اخذ گرین کارت ارایه می‌دهیم؟

فرایند اقدام برای گرین کارت گاه بسیار گیج‌کننده است. این فرایند مراحل متعدد دارد و بی‌شمار فرم که باید پر شوند. یکی از مهارت‌های ما در این مرکز تعهد تمام و کمال است به فراهم آوردن تمام اطلاعات ضروری برای سرمایه‌گذاران ریجنال سنتر و همیاری و مشاوره در کل فرایند اپلای برای گرین کارت. ما با تیم بزرگی از اسپانسرها و وکلای مهاجرت همکاری می‌کنیم و به تمام پرسش‌های سرمایه‌گذاران حین پر کردن فرم‌ها و پرسش‌نامه‌ها پاسخ می‌دهیم. همچنین، در همان حین که سرمایه‌گذاران در حال انجام مراحل عهد توافق‌نامه و پر کردن فرم‌ها هستند، ما فرایند جمع‌آوری اطلاعات و مدارک را برای فرم I-526 تسهیل می‌کنیم، تمام بندها و مفاد گیج‌کننده فرم را توضیح می‌دهیم و شفاف می‌کنیم، از جمله پرسش‌نامه‌ی پیچیده‌ی منابع مالی.