دولت ایالات متحده این موقعیت را فراهم آورده تا سرمایه‌گذاری خارجی در
امریکا را افزایش دهد.

این برنامه، از همان آغاز در ۱۹۹۰ مدام در حال تغییر و تحول بوده است. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران خارجی دو راه برای دریافت ویزا دارند:
۱- سرمایه‌گذاری در یکی از بیزنس‌های موجود که قابلیت تولید شغل دارد
۲- سرمایه‌گذاری در ریجنال سنتر، نهادی مورد تایید دولت امریکا که فعالانه بودجه‌های سرمایه‌گذاری را مدیریت می‌کند و بر فرایند مهاجرت نظارت دارد.

مزایای سرمایه‌گذاری در ریجنال سنتر:

سرمایه‌گذاری در این مراکز چندین مزیت عمده برای سرمایه‌گذار دارد. یکی از مهم‌ترین این مزایا این است که سرمایه‌گذار می‌تواند شغل‌های تولیدشده مستقیم و غیرمستقیم را هر دو به حساب تولید شغل بگذارد.

شغل مستقیم نتیجه سرمایه‌گذاری‌ای است که ده شغل جدید در طول دو سال خلق می‌کند. تحت برنامه ریجنال سنترز، سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند شغل‌هایی را لحاظ کنند که در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های دیگر در پروژه‌های مشابه خلق شده است. این مشاغل می‌توانند نتیجه سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای تجاری باشند که به نحوی با ریجنال سنتر مرتبط است. به بیان دیگر، سرمایه‌گذار نیاز ندارد ثابت کند که مستقیما این افراد را استخدام کرده است، و وظیفه استخدام به دوش ریجنال سنتر خواهد بود. ریجنال سنتر اقتصاددان مجرب استخدام می‌کنند که قابلیت انجام تحلیل اقتصادی با دقت بالا دارند و می‌توانند نشان دهند چه تعداد شغل مستقیم و غیرمستقیم به تبع سرمایه‌گذاری تولید خواهد شد.