ویزای EB 5 چیست؟

اگر شهروند کشوری جز ایالات متحده هستید و قصد دارد زندگی تازه‌ای را در امریکا شروع کنید، یکی از بهترین گزینه‌ها برای شما اقدام برای ویزای سرمایه‌گذاری مهاجرت EB-5 است که اداره مهاجرت و شهروندی امریکا USCIS بر آن نظارت می‌کند. برای دریافت این ویزا نیاز به سرمایه‌گذاری دارید، و بعد از انجام مراحل، شما، همسر و فرزندان زیر بیست و یک سال‌تان می‌توانند مدرک شهروندی دایم یا گرین کارت دریافت کنند.

مدارک مورد نیاز برای EB-5 چیست؟

امتقاضیان این ویزا باید حداقل 800,000 دلار را در یکی از پروژه های مرکز منطقه ای سرمایه گذاری کنند، مشروط بر اینکه این پروژه در یک منطقه با بیکاری بالا در ایالات متحده یا در یک منطقه روستایی باشد. اگر این شرایط برآورده نشود، حداقل سرمایه گذاری به 1,050,000 دلار افزایش می یابد. هنگامی که پول وارد اقتصاد ایالات متحده شد، سرمایه گذاری باید حداقل ده شغل تمام وقت برای کارگران آمریکایی ایجاد کند. در نتیجه، سرمایه گذار اجازه اقامت موقت دریافت می کند و شرکت پذیرنده دو سال فرصت دارد تا ده شغل یا بیشتر ایجاد کند. پس از این مرحله، وضعیت سرمایه گذار از اقامت موقت به اقامت دائم تغییر می کند.