Γενικές Προϋποθέσεις

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δημιούργησε το EB-5 Πρόγραμμα Επενδυτών Μετανάστευσης για να ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις στις Επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Σε αντάλλαγμα για επενδύσεις σε μια επιχείρηση που δημιουργεί θέσεις εργασίας για Αμερικανούς εργαζόμενους, οι ξένοι υπήκοοι και οι οικογένειές τους είναι επιλέξιμοι για να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι των ΗΠΑ. Το όνομα του προγράμματος, "EB-5 ", προέρχεται απο την κατηγορία θεώρησης στην οποία ανήκουν οι μετανάστες επενδυτές - Employment-Based Immigration: Fifth Preference EB-5

Ενώ το πρόγραμμα εξελίχθηκε σημαντικά από τη δημιουργία του το 1990, υπάρχουν
προς το παρόν δύο τρόποi ώστε ξένοι επενδυτές να αποκτήσουν ΕΒ-5 Visa:

Άμεσες επενδύσεις σε μια νέα ή υπάρχουσα εμπορική επιχείρηση που δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Επένδυση κεφαλαίου μέσω ενός «περιφερειακού κέντρου», μιας εγκεκριμένης απο την κυβέρνηση επιχείρησης, η οποία διαχειρίζεται ενεργά τα κεφάλαια των επενδυτών και τη διαδικασία έγκρισης της μετανάστευσης.

Πλεονεκτήματα επένδυσης σε Περιφερειακό Κέντρο

Η επένδυση κεφαλαίου μέσω ενός Περιφερειακού Κέντρου παρέχει αρκετά σημαντικά οφέλη στους μετανάστες που επιδιώκουν τις ΗΠΑ ως κατοικία μέσω του EB-5. Ένα απο τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι η ικανότητα να μετράνε και η άμεση και η έμμεση δημιουργία νέας θέσης εργασίας.
Η άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας είναι αποτέλεσμα μιας επένδυσης η οποία έχει δημιουργήσει και διατηρήσει δέκα νέες πραγματικές
αναγνωρίσιμες θέσεις εργασίας για δυο χρόνια. Στο πλαίσιο του προγράμματος του Περιφερειακού Κέντρου, οι επενδυτές μπορούν επίσης να ικανοποιήσουν το ζήτημα εργασίας με την εμφάνιση της έμμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας από τα συγκεντρωτικά κεφάλαια όλων των επενδυτών στο έργο. Αυτές οι θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν συλλογικά ή ως αποτέλεσμα του κεφαλαίου που επενδύεται σε μια εμπορική επιχείρηση που συνδέεται με περιφερειακό κέντρο.

Με άλλα λόγια, το ο υπάλληλος δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι προσέλαβε απευθείας τους εργαζόμενους. Η απόδειξη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πέρασε στο Περιφερειακό Κέντρο. Τα Περιφερειακά Κέντρα, με τη σειρά τους, μισθώνουν έμπειρους οικονομολόγους που εκτελούν οικονομική ανάλυση και αποδεικνύουν ότι είναι επαρκείς οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα του σχεδίου.

Ποσό Επενδύσεων

Κάθε ΕΒ-5  υποψήφιος πρέπει να επενδύσει τουλάχιστον 1,800,000 δολάρια για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αν η επιχείρηση δέχεται το κεφάλαιο βρίσκεται σε περιοχή στόχευσης απασχόλησης (ΤΕΑ) - που ορίζεται ως αγροτική περιοχή ή περιοχή με υψηλή ανεργία- τότε το ελάχιστο ποσό επένδυσης μειώνεται στα $ 900,000. Σήμερα, οι περισσότερες EB-5 επενδυτικές ευκαιρίες βρίσκονται σε ΤΕΑ.