Ποιοι είναι οι επενδυτές

Οι επενδυτές EB-5 είναι πολίτες χωρών διαφορετικών από τις Ηνωμένες Πολιτείες που θέλουν να αποκτήσουν πράσινη κάρτα ή μόνιμη κατοικία, προκειμένου να ζήσουν, να εργαστούν και
ίσως μια μέρα να γίνουν πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Γιατί οι επενδυτές να επιλέξουν το EB-5 Περιφερειακά Κέντρα;

Ο πρωταρχικός στόχος της επένδυσης σε ένα EB-5 έργο του Περιφερειακού Κέντρου είναι για την  απόκτηση Πράσινος Κάρτας με γρήγορο, αποτελεσματικό και απρόσκοπτο τρόπο. Επιπλέον, τα EB-5 έργα περιφερειακών κέντρων επιτρέπουν στους επενδυτές να ανακτούν το κεφάλαιό τους μόλις είναι επιλέξιμες. Οπως αναφέρθηκε σε άλλη τοποθεσία αυτού του ιστότοπου, ενώ δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την επένδυση, το προσωπικό της America EB-5 Visa διασφαλίζει ότι οι επενδυτές έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την επένδυση σε εξασφαλισμένα έργα Περιεφερειακού Κέντρου που έχουν αναλάβει εγκεκριμένοι σύμβουλοι ακινήτων με αποδεδειγμένο ρεκόρ.

Τι υπηρεσίες παρέχουμε στους επενδυτές EB-5 προγραμμάτων απο τα Περιφερειακά Κέντρα

Η αίτηση για Πράσινη Κάρτα μπορεί να είναι περίπλοκη. Υπάρχουν πολλά βήματα και πολλά
έγγραφα / έντυπα για την ολοκλήρωση. Μία από τις μεγαλύτερες αξιώσεις μας στην America EB-5 Visa είναι η δική μας δέσμευση να παρέχουμε στους επενδυτές του Περιφερειακού Κέντρου όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την διαδικασία απόκτησης Πράσινης κάρτας. Σε συνεργασία με τους χορηγούς των έργων, δικηγόρων μετανάστευσης και δικηγόρων ασφαλείας, απαντούμε σε όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να έχουν οι επενδυτές συμπληρώνοντας το Ερωτηματολόγιο Επενδυτών. Θα είμαστε ζωντανός πόρος ενώ οι επενδυτές μέσω των μνημονίων ιδιωτικής τοποθέτησης καθώς και κάθε άλλα έγγραφα προσφοράς. Επιπλέον, καθώς οι επενδυτές ολοκληρώνουν τις συγκεκριμένες συμφωνίες συνδρομής, διευκολύνουμε τη διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δεδομένων για την αίτηση I-526 Visa μετανάστευσης του επενδυτή. Θα διευκρινίσουμε και θα εξηγήσουμε κάθε σύγχηση ή παρεξήγηση που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για την προέλευση των πόρων.