Τι είναι η επένδυση EB-5;

Υπάρχουν δύο τρόποι για να δημιουργήσετε μια EB-5 επένδυση. Μια επιλογή είναι να επενδύσετε άμεσα σε μια εμπορική επιχείρηση ως γενικός ή περιορισμένος εταίρος, μοναδικός δικαιούχος, μέτοχος της εταιρίας, επιχειρηματική δέσμευση ή άλλη ιδιωτική / δημόσια επιχείρηματική δομή. Η πλειοψηφία των ΕΒ-5 επενδυτών αποφασίζουν να επενδύσουν σε Περιφερειακά Κέντρα, καθορισμένα από την USCIS για τη διαχείριση του EB-5 και συνεπώς, υπεύθυνοι για την προσκόλληση στους USCIS EB-5 κανονισμούς του προγράμματος. Τα Περιφερειακά Κέντρα επίσης αντιμετωπίζουν πολύ λιγότερο επιτακτικές ρυθμιστικές απαιτήσεις από τις άμμεσες
επενδύσεις. Για παράδειγμα, το Περιφερειακό Κέντρο μπορεί μόνο να υπολογίσετε και να επαληθεύσετε τη δημιουργία θέσεων εργασίας με οικονομικά μοντέλα που δεν κάνουν διάκριση μεταξύ μερικής απασχόληση και εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, αντί να εμφανίζονται
στα αρχεία μισθοδοσίας. Επιπρόσθετα, το Περιφέρεια Κέντρο μπορεί να μετρήσει "έμμεση
θέση εργασίας "προς την απαίτηση δημιουργίας θέσεων εργασίας , θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν εκτός του New Commercial Enterprise (NCE), αλλά προκύπτουν από EB-5 επένδυση NCE. Αυτό σημαίνει ότι το Περιφερειακό Κέντρο εισάγει επενδύσεις έχουν συχνά δομές που περιλαμβάνουν πολλαπλές οντότητες και περιλαμβάνουν διευθετήσεις χρέους.

Ποιες είναι οι διευκολύνσεις για επενδύσεις χορηγούμενες απο περιφερειακά κέντρα;

Πρώτο και κύριο, επειδή το περιφερειακό κέντρο πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς USCIS, ο επενδυτής δεν χρειάζεται να συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση. Ως εκ τούτου, αυτό το είδος επένδυσης είναι πιο κατάλληλο για αυτούς που θέλουν περισσότερα απομακρυνσμένη επαφή με την οποία δεν είναι υπεύθυνοι για την άμεση διαχείρηση την επένδυσή τους. Ενώ η επενδυτική απόδοση των έργων μέσω των Περιφερειακών Κέντρων είναι χαμηλή, η επαγγελματική διαχείριση του έργου θα έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το έργο πληροί όλες τις απαιτήσεις για το EB-5 ενώ ο επενδυτής μπορεί να είναι να πάρει την πράσινη κάρτα του ελεύθερα, χωρίς να ανυσηχεί. Με το
Περιφερειακό Κέντρο, η εκπλήρωση της απαίτησης δημιουργίας θέσεων εργασίας είναι γίνεται χωρίς ταλαιπωρία. Όπως αναφέρθηκε εν συντομία, στο Περιφερειακό Κέντρο οι επενδύσεις πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα έμμεσες ή επαγόμενες θέσεις εργασίες. Έμμεσες θέσεις εργασίας είναι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν για να προμηθεύσουν προϊόντα ή υπηρεσίες στην ΕΒ-5 και υπολογίζονται στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Φυσικά, καθώς οι υπάλληλοι θα είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται για το EB-5, το εισόδημά τους θα αυξηθεί, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομία της κοινότητας και κατά συνέπεια περισσότερες θέσεις εργασίας θα δημιουργήθουν μέσα στην ευρύτερη κοινότητα. Αυτές οι επαγόμενες θέσεις εργασίας, επίσης, πληρούν τις προϋποθέσεις για την έγκριση της visa.