Τι είναι η EB-5 Visa

Εάν είστε πολίτης χώρας διαφορετικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλετε να ξεκινήσετε μια ζωή στην Αμερική, τότε θα πρέπει να εξετάσετε την αίτηση για το EB-5 Πρόγραμμα Επενδυτών Μετανάστευσης, υπό την αιγίδα της Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS). Συμμετοχή στο EB-5 πρόγραμμα σημαίνει την πραγματοποίηση επένδυσης κεφαλαίου, αλλά μόλις το USCIS διαπιστώσει ότι η επιχείρηση που δέχεται την επένδυσή σας εγκρίνεται για το EB-5, τότε εσείς, ο σύζυγός σας και τα παιδιά κάτω των 21 ετών έχετε το δικαίωμα απόκτησης Πράσινης Κάρτας και απόκτησης μόνιμης κατοικίας απο τις ΗΠΑ.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις της EB-5Visa

Οι αιτούντες για EB-5 visa υποχρεούνται να επενδύσουν τουλάχιστον 900,000 δολάρια σε ένα έργο περιφερειακού κέντρου, με την προυπόθεση οτι η επένδυση είναι είτε σε περιοχή με υψηλό επίπεδο ανεργίας ή σε μια αγροτική περιοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η ελάχιστη επιλέξιμη επένδυση γίνεται $ 1.8 εκατομμύριο. Όταν αυτή η χρηματοδότηση εισαχθεί στην οικονομία, πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τουλάχιστον 10 θέσεων εργασία πλήρους απασχόλησης για εργαζομένους των ΗΠΑ. Ένας επενδυτής δεν χρειάζεται να ανησυχεί για το χρονοδιάγραμμα αυτής της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Μόλις λάβει ο επενδυτής του υπό όρους μόνιμημς κατοικίας, η εταιρεία λήψης θα έχει στη διάθεση της δύο έτη για να δημιουργήσει δέκα ή περισσότερες θέσεις εργασίας, ώστε ο επενδυτής να αλλάξει το καθεστώς του υπό όρους σε μόνιμο.