אודות ויזה EB-5

 • פרויקטים של EB-5 השלימה החברה עד כה?
 • כמה היא ההשקעה הנדרשת? האם יש דמי ניהול? כמה?
 • אם ההשקעה היא 800,000 $ אשר הרשות אישרו כי שטח הפיתוח של הפרויקט כשיר אזור תעסוקה ממוקדת?
 • האם יכול המבקש EB-5 להתבקש להשקיע כספים נוספים מעל הסכום הראשוני במועד מאוחר יותר?
 • איזה אחוז מהמימון הכולל מייצג פרויקט EB-5?
 • כמה הון עצמי מושקע בעסקה? האם זה מתחת EB-5 ההשקעה בעדיפות של תשלומים?
 • האם יש חוב הבנק מעל EB-5 בעדיפות של תשלומים? האם היא כבר קיימת, כלומר, מחויבת? כמה הוא החוב?
 • האם המבקש שילם ריבית קבועה על השקעתו? לכמה זמן?
 • אם לא, איך זה נקבע? באיזו תדירות היא משלמת?
 • האם המפתחים מבטיחים את השלמת הפרויקט?
 • כמה משרות נוצרות לכל משקיע?
 • אילו אמצעי זהירות נלקחים כדי לפקח על יצירת מקומות עבודה? אילו צעדים נלקחים אם יצירת העבודה הנדרשת לא התרחשה?
 • מי הכין את הדו"ח הכלכלי המתאר את אומדן אומדן יצירת מקומות העבודה? האם הדוח הכלכלי זמין למשקיעים לראות?
 • האם יש הערכה של ערך הנכס עם השלמת? על בסיס אחוז, לפי כמה זה עולה על סך ההוצאה ההונית של הפרויקט כולו?
 • אם אני-526 נדחתה, האם המשקיע יוחזר כל ההשקעה שלו? האם זה מתואר בבירור בהסכם המנוי ובמצב ההנפקה הפרטית?
 • האם המשקיע צריך לעשות כל פיקדון או לשלם כל תשלום עבור החומרים מציעים?
 • האם המרכז האזורי מספק דיווח שוטף על מצב ההשקעה למשקיעים? אם כן, באיזו תדירות?

על הגירה

 • כמה I-526 אישורים?
 • כמה אני מכחיש? סיבות?
 • כמה אישורים מותנים של גרין קארד?
 • כמה כרטיס ירוק מותנה מכחיש? סיבות?
 • כמה הסרה של אישורי תנאים?
 • כמה הסרת תנאים מונעת? סיבות?

על המרכז האזורי

 • מתי הוקם המרכז האזורי? מתי אני אישרה 924?
 • כמה זמן היזם היה בעסק? לפני הצעה זו, יש להם בעבר במימון דרך EB-5?
 • האם למפתח דירוג עצמאי של סוכנויות דירוג מובילות בעולם כגון Standard & Poors ו- Moody's?
 • מתי ניתן למכור את ההשקעה? מתי הלקוח יכול לקבל את ההשקעה שלו בחזרה? כמה משקיעים קיבלו החזר ההשקעה עד כה?
 • כיצד נקבע הסכום?
 • האם הידרדרות פוטנציאלית של משקיעים אחרים תשפיע על עיתוי החזרת הקרן מעבר לתקופת החזקה הנדרשת ל 5 - שנים למשקיעים אשר בקשותיהם ל - 829 כבר אושרו?
 • האם השלמה מוקדמת וביצוע אסטרטגיית יציאה של הפרויקט מחייבים החזרת קרן למשקיעים שאיישורי I-829 טרם אושרו או אושרו, אך תקופת החציון הנדרשת טרם התקיימה? אם לא, מה התוכניות לעשות
 • המרכז האזורי יש מקום לפרוס מחדש את הכספים על מנת לא לסכן את אישור I-829?
 • כמה שנים של ניסיון יש שותף או מנהל כללי בפרויקט ההשקעות לעבוד עם תוכניות המשקיע עולים?