?EB-5 מה זה

?EB-5 מה זה

כ3,500 אשרות הונפקו בשנת הכספים 2011, עלייה של 80% לעומת שנת 2010. התוכנים, שמכסה את מספר הוויזות שהונפקו מדי שנה ב10,000, פגעה במגבלה השנתית שלה לראשונה באוגוסט 2014. צמיחה זו מביעה במיוחד את האמון המוגבר בתוכנית עקב שקיפות USCIS, יעילות בתהליך היישום, והצמיחה במספר המרכזים האזוריים שהוקמו ברחבי ארצות הברית. המספרים מדברים בעד עצמם. תהליך זה אמין ובעל ערך. אם אתה יכול לעשות 500,000 $ התחייבות ההשקעה בפרויקט שיפיק עשר מקומות עבודה או יותר, אז אתה יכול גם להיות בדרך לקבלת גרין קארד לך ולמשפחתך על ידי הגשת בקשה לויזה היום

דלת פתוחה לאמריקה

חדשות