משקיעים

משקיעים בינלאומיים שמטרתם להגר לארצות הברית תוך תרומה כספית משמעותית, בדרך כלל בצורה של השקעות נדל”ן.