מנפיקים של EB-5

מנפיקים של EB-5, בדרך כלל יזמי נדל”ן, המתעניינים בEB-5 כשיטת מימון חילופית עבור הפרויקטים שלהם.