درباره ویزای EB-5

تا به حال شرکت شما چند مورد ویزای EB-5 ثبت کرده است؟
برای سرمایه‌گذاری اولیه چه قدر لازم است؟ حق وکالت چه قدر است؟
اگر مبلغ پانصدهزار دلار باشد، کدام نهاد قانونی تصمیم می‌گیرد که منطقه‌ای که سرمایه‌گذاری در آن صورت می‌گیرد به عنوان منطقه با نرخ بی‌کاری بالا تایید شود؟
آیا این احتمال وجود دارد که از سرمایه‌گذار EB-5 بعدتر بخواهند مبلغ اضافه‌ای سرمایه‌گذاری کند؟
پروژه EB-5 چه بخشی از سرمایه‌گذاری اولیه را پوشش می‌دهد؟
چه میزان از مبلغ دریافتی در سرمایه‌گذاری اولیه لحاظ می‌شود؟ آیا این مبلغ کمتر از سرمایه‌گذاری EB-5 در پرداخت‌های اولیه است؟
آیا سرمایه‌گذاری EB-5 در قالب بدهی بانکی است؟ اگر چنین است، این بدهی چه قدر است؟
آیا سرمایه‌گذار نرخ ثابت سود به طور منظم دریافت می‌کند؟ میزان سود چه قدر است؟
اگر نه، سود بازگشتی چطور تعیین می‌شود؟ نحوه پرداخت به چه شکل است؟
آیا شرکت دریافت‌کننده سرمایه ضمانت اتمام پروژه را می‌دهد؟
به ازای هر سرمایه‌گذار چند شغل تولید می‌شود؟
نحوه‌ی نظارت و ضمانت تولید شغل چگونه است؟ اگر تعداد شغل مدنظر محقق نشود، چه قدم‌هایی برای برطرف کردن این مشکل برداشته می‌شود؟
آماده‌سازی گزارش اقتصادی که فرایند تولید شغل را شرح می‌دهد بر عهده کیست؟ آیا سرمایه‌گذاران می‌توانند این گزارش را ببینند؟
آیا پس از پایان پروژه ارزش ملک بررسی می‌شود؟ میزان ارزش نهایی ملک چه قدر بیشتر از سرمایه‌گذاری اولیه خواهد بود؟
اگر I-526 رد شود، آیا سرمایه‌گذاران پول سرمایه‌گذاری‌شده را تمام و کمال دریافت می‌کنند؟ آیا این بند به وضوح در قرار دادها و موافقت‌نامه‌ها ذکر شده است؟
آیا سرمایه‌گذار باید مبلغ اضافه‌ای برای دیگر بسته‌های پیشنهادی نیز بپردازد؟
آیا ریجنال سنتر گزارش منظمی از وضعیت سرمایه به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند؟

درباره مهاجرت:

چند مورد تایید I-526 دریافت کرده‌اید؟
در چند مورد I-526 رد شده است؟ چرا؟
چند مورد گرین کارت موقت دریافت کرده‌اید؟
چند مورد درخواست گرین کارت موقت رد شده؟ چرا؟
چند مورد گرین کارت دایم دریافت کرده‌اید؟
چند مورد درخواست گرین کارت دایم رد شده؟ چرا؟

درباره ریجنال سنتر:

ریجنال سنتر در چه تاریخی تاسیس شد؟ I-924چه زمانی تایید شد؟
ساختمان‌سازان چه مدت در این کار بوده‌اند؟ آیا پیش از تاسیس این مرکز هم موارد EB-5 را می‌پذیرفتند؟
آیا این شرکت توسط موسسات مستقل بین‌المللی نظیر Standard & Poors یا Moody’sارزیابی شده است؟
چه زمانی موکل می‌تواند سرمایه‌اش را پس بگیرد؟ چند سرمایه‌گذار تا به حال مبلغ سرمایه را دریافت کرده‌اند؟
این مبلغ چطور تعیین می‌شود؟
اگر دیگر سرمایه‌گذاران پول خود را بیرون بکشند، آیا در زمان پنج ساله‌ای که برای این فرایند برای موکلانی که تاییدیه I-829 را دریافت کرده‌اند خللی ایجاد خواهد شد؟
آیا تکمیل زودهنگام و خروج از پروژه موجب بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذارانی می‌شود که تایدیه I-829 را نگرفته‌اند، یا گرفته‌اند اما هنوز به پایان دوره پنج ساله نرسیده‌اند؟اگر نه، برنامه ریجنال سنتر برای سرمایه‌گذاری مجدد به منظور جلوگیری از به خطر انداختن I-829 چیست؟
دریافت‌کننده سرمایه و شریک شرکت چند سال سابقه کار در عرصه‌ی سرمایه‌گذاری مرتبط با مهاجرت دارد؟