Esther

استر مالکا اهل نیویورک است، و هماهنگ کننده بخش ویزای EB-5 امریکا. در حال حاضر استر دانشجوی دوره لیسانس در دانشگاه ییل است و همزمان در دو رشته اقتصاد و مطالعات خاورمیانه تحصیل می‌کند. در ییل او همچنین عضو برنامه REACH است، که دانشجویان را با دانش‌آموزان دبیرستان مرتبط می‌کند تا آنها را در دوران تحصیل برای ورود به دانشگاه آماده کنند. او همچنین در نقش هماهنگ‌کننده در MMATH مشغول به کار است، رقابت ریاضی دوره دبیرستان در سطح ملی که در دانشگاه ییل برگزار می‌شود. او در ارتباط دایم با مسوولان دبیرستان‌هاست تا دانشجویان را برای این رقابت آماده کند. پیش از این، استر یک سال را در Beit Chana Tzfat اسراییل سپری کرد و دوره‌ی ارتباطات گذراند.
استر به مدد دانشی که در عرصه اقتصاد و روابط بین الملل گرد آورده به دنبال ایجاد محیطی صمیمانه و نزدیک در مبادلات حول ویزای EB-