حامیان EB-5

عمدتا اهالی بازار املاک و ساختمان‌سازان که EB-5 را راهی برای فراهم آوردن بودجه پروژه‌هاشان می‌دانند.