EB-5 Vizesi Hakkında

 • Şirket bugüne kadar kaç EB-5 projesi tamamladı?
 • Gerekli yatırım ne kadardır? Herhangi bir İdari Masraf harcı var mı? Ne kadar?
 • Eğer yatırım 800,000 $ olarak belirlenmiş ise, hangi Makam, projenin gelişme alanının Hedeflenen İstihdam Alanı olduğunu onaylamıştır?
 • EB-5 başvuru sahibinden daha sonraki bir tarihte ilk yatırım tutarı üzerinde ek para yatırması istenebilir mi?
 • EB-5 Projesi toplam finansal kaynakların yüzde kaçını temsil eder?
 • İşleme gayrimenkul geliştiricisi ne miktarda sermaye yatırdı? Geri ödeme önceliği açısından, EB-5 yatırımı bu yatırılan sermayenin üstünde mi?
 • Geri ödeme önceliği açısından, EB-5 yatırımının üstünde, herhangi bir banka borcu var mı? Eğer varsa, borç taahhüt safhasını geçti mi? Borç ne kadar? Toplam finans kaynakların yüzde kaçını temsil eder?
 • Yatırımcının kazandığı herhangi sabit bir faiz ödemesi var mı? Varsa ne kadar uzun bir süre için?
 • Eğer sabit faiz ödemesi yoksa ne gibi bir getiri söz konusu olur? Bu getirinin ne sıklıkla ödenmesi gerekir?
 • Proje Geliştiricisi projenin tamamlanacağına dair bir garanti veriyor mu?
 • Yatırımcı başına kaç tane iş yaratılabileceğini varsayabiliriz?
 • İş yaratımını yakından takip ederek gözleyip denetleyebilmek için ne gibi önlemler alınır? Gerekli istihdam yaratılmadığı takdirde ne tip adımlar atmak gereklidir?
 • İstihdam sağlama tahminini içeren ekonomik dosyayı kim hazırladı?  Bu ekonomik rapor yatırımcılar tarafından görülebilir mi?
 • Tamamlandığında, bilirkişi tarafından, mülkün kazanacağı değerin bir tahmini var mı? Bu değer, yüzde olarak, projenin tamamının toplam sermaye harcamasını ne kadar aşmaktadır?
 • Eğer I-526 başvurusu kabul edilmezse yatırımcı yaptığı bütün maddi yatırımı geri alabilir mi? Bu madde Abonelik Anlaşması'nda ve Özel Mülkiyet Bildirisi'nde açıkça belirtilmiş midir?
 • Yatırımcının, anlaşmaları eline geçirip inceleyebilmesi için herhangi bir para yatırma veya herhangi bir ücret ödemek zorunluluğu var mıdır?
 • Bölgesel Merkezler,  düzenli bir şekilde yatırımcılarını, yaptıkları yatırımın durumu hakkında bilgilendiriyorlar mı? Eğer bilgilendiriyorlarsa ne sıklıkla durumu rapor ediyorlar?

 

 

Göçmenlik Hakkında

 • Şirketin kaç tane I-526 onayı vardır?
 • Şirketin kaç tane I-526 başvurusu reddedildi? Bunların genel sebepleri nelerdir?
 • Kaç tane Koşullu Yeşil Kart onaylanmıştır?
 • Kaç tane Koşullu Yeşil Kart başvurusu reddedildi? Bunların genel sebepleri nelerdir?
 • Kaç tane başvurucunun Koşullu Yeşil Kartı Koşulsuz Yeşil Karta döndü? (Koşullu Yeşil Kart alınması sonucunda Koşulların kaldırılmasıyla beraber Yeşil Kart sahibi daimi ikamet etmek hakkını kazanır)
 • Kaç tane başvurucunun Koşullu Yeşil Kartlarının koşullarının kaldırılma başvurusu reddedildi? Bunların genel sebepleri nelerdir?

 

 

Bölgesel Merkez Hakkında

 • İlk Bölgesel Merkez ne zaman kuruldu? I-924 ilk ne zaman kabul edildi?
 • Proje geliştiricileri kaç senedir gayrimenkul işi yapıyorlar?  Bundan önce hiç EB-5 aracılığıyla kendilerine kaynak sağlandı mı?
 • Proje Geliştiricileri, dünyaca ünlü, önde gelen Standard & Poors veya Moody's gibi küresel değerlendirme şirketlerinden bağımsız bir değerlendirilmeye sahip mi?
 • Yatırım ne zaman satılabilir? Müşteri yatırımını ne zaman geri alabilir? Şu ana kadar kaç tane yatırımcının yatırımı geri ödendi?
 • Geri ödeme miktarı nasıl belirleniyor?
 • I-829 Başvuruları kabul olup 5 yıl bekleme süresindeki yatırımcıların, yatırımlarının karşılığını alması için gereken süre, yatırımlarını geri çekmiş diğer adaylar tarafından etkilenir mi? Yani diğer yatırımcıların geri çekilme olasılığı, adayın da yatırımını geri çekme zamanında bir değişiklik yaratır mı?
 • Diğer yatırımcıların onay suresinin uzaması, I-829 başvuruları onaylanmış olan yatırımcıların anapara geri dönüşünü geciktiriyor mu?
 • Projenin gerek erken tamamlanmasının, gerek erken çıkış stratejisine bağlı olmasının, I-829 başvuruları henüz onaylanmamış veya onaylanmış ama gerekli beş yıllık bir bekleme süresi henüz yerine getirilmemiş yatırımcılara yatırımlarının anaparalarının iadesini gerektiriyor mu? Değilse, Bölgesel Merkez, I-829 onayının tehlikeye düşmemesi için fonları yeniden dağıtma hususunda hangi tip planları yapıyor?
 • Yatırım projesinin genel ortağı veya genel müdürü kaç yıldır bu tip göçmen yatırımcı programlarıyla çalışıyor?