EB-5 Yatırımı nedir?

 

EB-5 Yatırımını yapmanın iki yolu vardır:

İlki ticari bir işletmeye doğrudan, genel veya kısıtlı ortak olarak yatırım yapmaktır. Bu seçenek tek mal sahibi olarak,şirket hissedarı olarak,özel veya halka açık olan bir işletmeye sahip olarak gerçekleştirebilir.

İkinci yöntem ise EB-5 yatırımcıların büyük çoğunluğunun tercihidir. Bu kitle, Amerikan Hükümetinin Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri doğrultusunda oluşturulup denetlenen Bölgesel Merkezlere yatırım yapmayı daha uygun görüyorlar. Aynı zamanda, Bölgesel Merkezlerle direk yatırımlara göre daha yumuşak düzen gerekliliklerine tabidirler. Örneğin, maaş bordrosu kayıtlarını göstermek yerine, Bölgesel Merkezlerin ekonomik modellere dayanarak harcanan para karşılığında istihdam sağlandığını kanıtlama hakları var. Bu hesaplamalarda hem yarı zamanlı ve hem de tam zamanlı isçilere ödenen maaşlar göz önüne alınabiliyor. Aynı zamanda Bölgesel Merkez'ler dolaylı istihdamı da iş yaratma gereklilikleri niteliğinde sayabiliyorlar. Bu tip yaratılan işler yeni Ticari İşletme’nin dışında kalan meslekler olmalarına rağmen, EB-5 yatırımı nedeni ile yaratılmış varsayılıyorlar. Bundan dolayı Bölgesel Merkez yatırımları genellikle birden fazla varlığı kapsayan yapılara sahiptir ve borç düzenlemelerini içerir.

 

Bölgesel Merkez aracılığıyla yapılan yatırımların avantajları nelerdir?

 

Her şeyden önce Bölgesel Merkezlerin USCIS düzenlemelerine uyması gerektiğinden, yatırımcının işletmede aktif bir rol oynaması gerekmiyor. Böylelikle bu tip yatırımlar, kendilerini işletmeden uzak tutmak isteyen ve yatırımlarının yönetiminden sorumlu tutulmak istemeyen yatırımcılar için çok daha uygun. Bölgesel Merkez dolayısıyla yapılan yatırımların getiri oranı o kadar yüksek olmamasına rağmen, projenin profesyonel yöneticileri tüm EB-5 gereksinmelerini yerine getirmek için çalışacaklardır. Böylece, yatırımcı Yeşil Kart’ını daha sorunsuz bir şekilde alacaktır. İş yaratma imkânı ile Bölgesel Merkez ilgilenecektir.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, Bölgesel Merkez yatırımlarının dolaylı işlerle sonuçlanması iş yaratma ölçütlerinin sağlanması için çok faydalıdır. Bu tip işler EB-5 projesine anlamlı mal ve hizmet sağlamak bile olabilir ve bunun yaratacağı masrafların iş yaratma koşulunu yerine getirme hususunda anlamlı bir katkısı olacaktır. Doğal olarak işçiler EB-5 projesinde çalışıyor olduklarından, gelirler ve bütün topluluk ekonomisi artacak ve halkın ekonomi düzeyini yükseltecektir.  Bu tip teşvik edilmiş işler de vize koşullarını sağlamakta geçerli kılacaktır.