Genel Şartlar

ABD hükümeti, ABD işletmelerindeki yabancı yatırımları teşvik etmek için EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı'nı oluşturdu. ABD'li işçiler için iş yaratan bir işletmeye yatırım yapmak karşılığında, yabancı uyruklular ve aileleri ABD'de daimi ikamet etme hakkına sahip olabiliyorlar. Programın ismi "EB-5",  yabancı göçmen yatırımcıların başvurduğu - İstihdam Esaslı Göçmenlik: Beşinci Tercih EB-5 - vize kategorisinden geliyor.

Program 1990'da kurulduktan sonra oldukça gelişmekle birlikte, şu anda yabancı yatırımcıların EB-5 Vizesi almaları için iki yol bulunuyor:

  1. İş imkânı yaratan yeni veya mevcut bir ticaret girişimine doğrudan yatırım.
  2. Sermayeyi, yatırımcı fonlarını ve göç onay sürecini aktif bir şekilde yöneten ve hükümet tarafından onaylanmış bir firma olan "Bölgesel Merkez" aracılığıyla yatırım yapmak. Bu tip firmalar maddi yatırımları inceleyerek göçmen programını onaylıyorlar ve ABD'ye yapılan göçlerde işlemleri ciddi miktarda kolaylaştırıyorlar.

Bölgesel Merkez aracılığıyla yatırım yapmanın avantajları

Sermayeyi Bölgesel Merkezi aracılığıyla yatırmak, EB-5 programı üzerinden ABD'de yaşamak isteyen göçmenlere çeşitli avantajlar sağlamaktadır. En önemli avantajlardan biri, doğrudan ve dolaylı bir şekilde yaratılan işler "iş yaratma gereksinimi" gerekliliğini yerine getirmektedir. Doğrudan iş imkânı yaratmak iki yıl içinde en az on tane yeni ve gerçek tanımlanabilir iş imkânı yaratacak bir yatırım yapmak olarak algılanabilir. Ancak Bölgesel Merkez programı sayesinde yatırımcılar, iş imkânı gerekliliğini fon havuzundaki diğer yatırımcılardan sağlanmış dolaylı işleri de ortaya sunarak yerine getirebilirler. Bu işler topluca sağlanmış olmakla beraber Bölgesel Merkeze bağlı bir ticari işletmeye yapılan yatırım sonucunda da yaratılabilir. Başka bir deyişle, yatırımcılar herhangi bir çalışanı doğrudan işe almış olduklarını göstermek zorunda değildirler. Aksine, iş yaratımını ispatlama yükümlülüğünü Bölgesel Merkeze devretmiş olmaktadırlar. Bölgesel Merkezler ise, ekonomik analiz gerçekleştiren ve projenin doğrudan veya dolaylı olarak yeterli meslek imkânı sunduğunu ispatlamakla görevlendirilmiş deneyimli ekonomistler tutarlar.

Yatırımların Miktarları

Her EB-5 Vize adayı, iş yaratan bir girişime en az 1,050,000 $ yatırım yapmalıdır. Eğer, yatırım sermayesini alan işletme, Hedefli İstihdam Alanı (TEA) olarak bilinen kırsal bir yörede veya yüksek işsizlik oranı olan bir bölgede ise, asgari yatırım tutarı 800,000 $’a düşürülür. Günümüzde çoğu EB-5 yatırım olanakları TEA bölgelerinde bulunmaktadır.