Conversation on current considerations in EB5 and other investment-related visas in Turkish

 

Cahit Akbulut

 

 1. ABD’de daimî yerleşme ve buraya göç etmek isteyen kişiler için hangi vize turlarını önerirsiniz? E2, L1, O1 gibi geçici ve EB1, EB2, EB2-NIW, EB3 ve EB5 gibi göçmenlik vize turlarını duyuyoruz. Bunlardan hangileri en popüler olanlardır ve iş adamlarına ve yatırım yoluyla vize ve green kart almak isteyen müvekkillere yöneliktir? Gereksinimler, maliyet ve zaman çizelgesi hakkında bizi aydınlatır mısınız lütfen?

 

 1. Türk vatandaşlarımızın başvurularında karşılaştıkları en büyük zorluklar nelerdir? Örneğin, para kaynağı sorunu ve bunun nasıl aşılabileceği ile ilgili önerileriniz nelerdir?

 

Marko İşsever

 • Yatırım yoluyla green kart almanın en popüler yollarından biri EB5'tir. Doğrudan kendi işine yatırım yaparak green kart almak hem istenen ve hem de yasal bir yol olmasına rağmen çoğu kişi Bölgesel Merkezlerin sponsor olduğu projelere yatırım yapma yolunu tercih ediyor. EB-5 programının ana hatlarını kısaca anlattıktan sonra Bölgesel Merkez modelinin doğrudan yatırım yapma modeline göre ne gibi avantajları olduğuna değinebilir misiniz?

 

Elbette. EB5 Vize seçeneği, ABD'de göçmen vizesi statüsü arayanlar için istihdama dayalı beş tercih kategorisinden biridir. Başka bir deyişle EB1, EB2, EB3, EB4 ve EB5, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeşil kart ve daimî oturma izni alma yöntemleridir. EB5 vizesine başvurmak için herhangi bir işverenin kendisine bir pozisyon teklif etmesine gerek yoktur. Yatırımcı, doğrudan veya dolaylı olarak en az on tane tam zamanlı iş imkânı yaratan EB5 onaylı bir projeye yatırım yaparak kendi kendisine sponsor olabilir. Kırsal, kentsel ama hedefli istihdam alanları içinde yer alan ve altyapı projelerinin yatırım gereksinimi 800.000 ABD dolarıdır. Kentsel alanlarda yer alan projelerin 1.050.000 $ yatırım gereksinimi vardır. EB-5 yatırımı, başvuru sahibine ve eşi ve 21 yaşından küçük çocukları da dahil olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilere kalıcı oturma hakkı sağlar. Yakın tarihte, yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra gördüğümüz tecrübeye göre yatırımcılarımız yeşil kartlarını iki sene içinde alabiliyorlar. Zamanımız kalırsa kalırsa, 2022 tarihli yeni Reform ve Dürüstlük Yasası'nın EB5 yatırımcılarına sağladığı bazı avantajlara da değinmek istiyorum.

 

Bölgesel Merkez modelinin doğrudan yatırım yapma modeline göre olan avantajlarına gelince en önemli avantajın iş yaratma sorumluluğunun yatırımcıdan bölgesel merkeze ve projeden sorumlu geliştiriciye devredilmesi olduğunu söylemek gerekir. Bölgesel Merkez projelerinin maddi faydaları da var. Doğrudan yatırım yapıldığında bütün proje masraflarının yatırımcı tarafından karşılanması gerekiyor. Bu nedenle gerekli asgari istihdamı sağlamak çok güç oluyor. Halbuki, Bölgesel Merkez modelinde ek finansman olarak hem banka borcu hem de gayrimenkul gelişicisinin sağladığı ek sermaye olduğu için leverage/kaldıraç yüzünden gereken en az on iş yaratma zorunluluğu çok daha kolay karşılanabiliyor. 

 

Geri ödeme kurallarına göre, gayrimenkul geliştirici özsermayesi EB5 yatırımının altında yer aldığı için EB5 yatırımcıları sermayelerini geri alana kadar onlar, sermayelerine erişemiyorlar ve yatırımlarından kar elde edemiyorlar. Bu yüzden, geliştiricilerin ve EB5 yatırımcılarının çıkarları uyumlu (aligned) oluyor.

 

 1. Müvekkillerimizin ana varlıklarının önemli bir kısmını oluşturan EB-5 asgari yatırım tutarının nispeten yüksek olduğu göz önüne alındığında, onlara yatırımlarının riskini azaltmak ve yanlış yatırım seçme riskini de en aza indirmek için neler önerebiliriz?

 

Projeye ve EB-5 pazarına ilişkin mevcut spesifik bilgiler göz önüne alındığında, düşük riskli bir EB-5 projesinin seçilmesi hem analitik bir çalışmadır hem de aynı zamanda bir sanattır. Her projenin istenilir ligini analiz ederken birkaç temel özelliğe bakıyoruz. Önem sırasına göre bunlar:

 

 1. a) iş yaratma,
 2. b) sermaye geri ödeme kesinliği,
 3. c) beklenen onay süresi,
 4. d) yatırım getirisi ve
 5. e) tahsisli satış protokolünde açıklanan vade ve uzatmaların bir fonksiyonu olarak yatırımın beklenen asıl vadesi.

 

Portföyümüzde her zaman değişik bir proje karışımı bulundurmaya bakıyoruz. Bazı projelerimiz de bölgesel merkez ve proje gelişicileri kardeş firmalar oluyor. Diğer projelerimiz de proje sahipleri ile bölgesel merkezlerin mesafeli bir ilişkisi oluyor. Her iki yapının da kendisine özgü avantajları var.

 

Yüksek faiz ortamı göz önüne alındığında, EB-5 kredisinin ön planda olduğu daha kaliteli projeler görüyoruz. Geçmişte, yalnız EB5 yatırımcılarının üzerinde yer alan projelerin durum tespiti çalışmasını yapmış olan bankaların banka borcu düzeyinde iştirak ettikleri projeleri tercih ederdik. Bugün piyasa şartlarına göre faiz oranlarının çok yükselmesi nedeniyle, artık mutlaka banka borcu olması koşulunu koymuyoruz. Başka yöntemler kullanarak projelerin ne kadar sağlam olup olmadığına karar veriyoruz.

 

Geçmiş performans mutlaka gelecekteki sonuçların bir göstergesi olmasa da I-526 dilekçelerinin dosyalanma, onaylanma sayısına önem veriyoruz. Aynı zamanda, yeşil kartların verilmesi ve EB5 sermayesinin iade edilmesi konusunda sağlıklı bir geçmişe sahip deneyimli bölgesel merkezler ve geliştiriciler tarafından desteklenen projelere daha çok değer veriyoruz.

 

Sermaye yığınıyla ilgili birkaç oran hesaplıyoruz. Bu da bize sermaye geri ödemesinin kesinliği konusunda iyi bir fikir veriyor.

 

Son olarak, yatırımcılara I-526 ret garantisi, bina tamamlama garantisi ve varsa 3. taraf kredi garantileri gibi projelerin sunduğu çeşitli garantilerin ayrıntılı metnini okumalarını tavsiye ediyoruz. Yatırımlarını yapmadan önce bu garantileri anlamalarını tavsiye ediyor ve onlara bu konularda kılavuzluk yapıyoruz.

 

John Barka

 

 1. Vergi planlaması hemen hemen bütün müvekkillerimizin göç öncesi aklında olan bir konu. Konuya henüz odaklanmamış olanlar da maalesef onları neyin beklediğini tam kestirememiş olanlar. Sonuçta hiç kimse yeşil kart almak istediği için ABD'ye vergi hususunda borçlu kalmak istemiyor. Müvekkillerimize, ABD'ye göç öncesi buraya gelmeden önce ve yeşil kart almadan önce özellikle mevcut değerlenmiş menkul ve gayrimenkul varlıklarını ileride satacakları zaman sermaye kazancı vergisinden korumaları için, ne gibi önerileriniz var?

 

 1. Buraya geldiklerinde buradaki vergi sisteminin Türkiye'dekinden farklı olduğunu anlıyorlar. Temel ilkeler aynı olabilir ancak buradaki gelirlerini yasal bir şekilde ABD’ye özgün finansal ve kurumsal yapıları kullanarak nasıl koruyabileceklerini haliyle bilmiyorlar. Acaba siz bu konularda onlara nasıl destek verebilir siniz? Müvekkillerimize verebileceğiniz hizmetler nelerdir? Bu hizmetlerden nasıl faydalanabilecekleri konusunda bizi aydınlatır mısınız?

 

Cahit Akbulut

 

 1. What are the various immigration routes to the US? We hear about E2, L1, O1, EB1, EB2, EB2-NIW and EB5 and potentially others. Which of these are the most popular for those wanting to pursue immigration by investment? Please elaborate on the requirements, cost, and timeline.
 2. What are some of the biggest challenges Turkish would-be immigrants face in their applications? For example, can you please touch upon the source of funds challenge and how to overcome it?

 

Marko Issever

 

 1. One of the most popular routes to obtain a green card by investment is EB5. Although obtaining a green card by directly investing in one’s own business is one of the EB-5 routes, most choose the Regional Center route. Why is that? After a general description of the program, can you speak about the benefits of the Regional Center model over the direct investment model?
 2. Given that the minimum investment amount is relatively high, comprising a significant portion of our client’s net worth, how can they mitigate the risk of their investments and minimize the risk of choosing the wrong investment?

 

John Barka

 

 1. How to plan for immigration from a tax standpoint is on everybody’s mind. Nobody wants to owe taxes to the US because of obtaining a green card. How can our clients plan a capital tax strategy with their existing appreciated assets before moving to the US and obtaining a green card?
 2. Our follow-up question is also on everybody’s mind. Everyone is aware that the tax system here is different than in Turkey. The basic principles could be the same, but they know that many sophisticated corporate structures intended to shelter income and keep more of one’s earnings legally exist in the US. Many clients who retain you at the beginning of their journey before immigrating to the US must continue to use your services even more extensively after immigration. Can you please enlighten us on your services and how our clients could benefit from them by availing themselves of them?