Tungkol sa EB-5 Visa

 • Ilang proyekto na ang nakumpleto ng kumpanya?
 • Magkano ang kinakailangang puhunan? Mayroon bang Administrative Fee? Magkano?
 • Kung ang puhunan ay $800,000, aling awtoridad ang nagsasaad na ang proyektong napili ay pasok sa Targeted Employment Area?
 • Maaari bang hingian ang aplikante ng EB-5 na magdagdag pa ng puhunan maliban sa naunang napagkasunduan?
 • Anong porsyento ng pangkalahatang pondo ang kumakatawan sa EB-5 proyekto?
 • Magkano ang equity na nakapuhunan sa isang transaksyon? Ito ba ay mas mababa sa EB-5 puhunan sa prayoridad ng mga bayarin?
 • Mayroon bang utang sa bangko na mas higit pa sa EB-5 na prayoridad ng bayarin? Naisagawa na bai to? Magkano ang utang?
 • Ang aplikante ba ay bayad na sa nakatakdang interes sa kanyang puhunan? Gaano katagal? Kung hindi, paano ito matutukoy?
 • Gaano kadalas ang pagbayad?
 • Ang developer ba ay magbibigay ng garantiyang makukumpleto ang proyekto?
 • Ilang trabaho ang nalilikha sa bawat mamumuhunan?
 • Anong mga pagsusuri ang ginagawa upang masubaybayan ang paglikha ng trabaho? Anong mga hakbang ang dapat isagawa kung ang mga kinakailangang trabaho ay hindi naipatupad?
 • Sino ang maghahanda ng mga Economic Report na nagbabalangkas ng mga tinatayang bilang ng trabaho na nalikha? Ang Economic Report ba ay nakahanda upang mabasa ng mamumuhunan?
 • Kung ang I-526 aplikasyon ay tinaggihan, ang lahat ba ng ipinuhunan ay maibabalik sa mamumuhunan? Nakasaad ba ang lahat ng ito sa Subscirption Agreement at Private Placement Memorandum?
 • Ang mamumuhunan ba ay kailangan mag deposito o magbayad ng kahit na ano para sa mga inaalok na materyales?
 • Nagbibigay ba ang Regional Center ng regular na ulat ng status ng puhunan sa mga mamumuhunan? Gaano kadalas?

Tungkol sa Imigrasyon

 • Ilan ang I-526 na naaprobahan?
 • Ilan ang I-526 na tinanggihan? Ano ang mga rason?
 • Ilan ang mga Conditional Green Card na naaprubahan?
 • Ilan ang mga tinanggihang Conditional Green Card? Ano ang mga rason?
 • Ilang ang mga naaprubahang Removal Condition?
 • Ilang ang mga tinanggihang Removal Condition? Ano ang mga rason?

Tungkol sa Regional Center

 • Kailan itinatag ang Regional Center? Kailan inaprubahan ang I-924?
 • Gaano na katagal ang developer sa negosyo? Nakalikom na rin ba sila ng pondo sa pamamagitan ng EB-5?
 • Mayroon bang standalone rating ang developer mula sa mga pangunahin at pandaigdigang rating na ahensya katulad ng Standard & Poors at Moody’s?
 • Kailan pwede ibenta ang puhonan? Kailan maibabalik sa kliyente ang kanyang puhonan? Ilang mga mamumuhunan ang nakatanggap ng Return of Investment?
 • Paano matutukoy ang halaga?
 • Ang pag-urong ba ng ibang mamumuhunan ay makaka-apekto sa tayming ng return of principal sa kinakailangang 5 taon na holding period sa mga mamumuhunan na aprubado ang I-829 aplikasyon?
 • Ang maagang pagpapatupad ba ng exit strategy ng proyekto ay mamadaliin ang return of principal sa mga mamumuhunan na ang I-829 ay hindi pa aprubado o di kaya ay aprubado na ngunit wala pang 5 taon na holding period? Kung hindi, ano ang mga plano ng Regional Center upang ipamahagi uli ang mga pondo upang hindi manganib ang pag-apruba ng I-829?
 • Ilang taon ng kasanayan mayroon ang general partner o principal sa proyektong pamumuhunan sa pakikipag-ugnayan sa immigrant investor program?