Mga video

Mga video

Alam mo ba?   Nilagdaan ni Pangulong Trump ang isang executive order na pansamantalang nagsususpende ng imigrasyon sa Estados Unidos,
Ang pinakamababang puhunan ay tataas, Ang Targeted Employment Area Designation ay babaguhin
Current EB-5 program extended to December 7th! Noon ika-13 ng Setyembre, ang mga ahensya ng balita ay nagulat na ipagpapatuloy
  Welcome to the Recorded Video Presentation of 2018 EB5 Investors – Uglobal Immigration Convention in Los Angeles, California July 23
Current EB-5 program extended to December 7th! Noon ika-13 ng Setyembre, ang mga ahensya ng balita ay nagulat na ipagpapatuloy
A short Primer on “The EB-5 Immigrant Investor Program, administered by U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)” presented by Esther