Alam mo ba?

 

Nilagdaan ni Pangulong Trump ang isang executive order na pansamantalang nagsususpende ng imigrasyon sa Estados Unidos, pero relax lang, hindi kasama ang EB-5 at marami pang immigrant at nonimmigrant kategorya.

 

Halos lahat ng pahayagang ahensya ay nagpahayag na nilagdaan ni Pangulong Trump ang executive order na naglilimita sa imigrasyon sa Estados Unidos ng America. Habang ang mga pahayag na ito ay tila nakakabahala, ang isang malapitang tingin sa utos ay nagbubunyag na walang dapat ikabahala ang aming mga kliyente.

 

Ang pangunahing intensyon ng utos, ayon sa pahayag ng Pangulo, ay upang protektahan ang hanap buhay ng mga Amerikano. Sa isang panayam sa kanya nitong umaga sa Investment Migration Council, Si Ron Klasko, tagapagtatag ng Immigration Law Partners, LLP ay nagpahayag na ang ating bansa ay umusad mula sa mababa tungo sa mataas na tala ng empleyo dahil sa COVID-19. Sa kadahilanang ang Pangulo ay nagpatupad ng travel ban upang limitahan ang pagpasok ng mga taong maaaring may dalang virus. Kanya ring pinagtuunan ng pansin ang mataas na bilang ng kawalan ng trabaho bilang direktang epekto ng pandemya sa pamamagitan ng pag isyu ng utos na limitahan ang imigrasyon sa loob ng 60 araw. Sa panayam, nabanggit din ni Ron na inaasahang tatagal pa ang suspensyon sa mga bagay na sakop nito.

 

Base sa mga nabanggit, hindi sakop ng suspensyon ang EB-5 kung saan ang bawat namumuhunan ay obligadong lumikha ng 10 o higit pa na permanenteng trabaho. Pangunahing dahilan ng suspensyon ay upang protektahan ang mga manggagawang Amerikano laban sa mga dayuhan, mawawalan ng saysay kung kasama ang EB5 sa suspensyon.

 

Ang executive order ay hindi humahadlang sa mga mayroong nonimmigrant visa katulad ng F1, H-1B, L1, E2, atbp. Hindi din kasama sa suspensyon ang mga kasalukuyang green card holders, mga healthcare professionals na tumutulong laban sa pandemya, pati mga esposo at mga anak ng US citizen na 21 taon gulang pababa. Importanteng tandaan na ang utos ay naglilimita lamang para sa mga immigrant. Ang mga cliyente na gustong pumasok o kasalukuyang nasa Estados Unidos na may nonimmigrant visa kagaya ng F1, H-1B, L1, E2, atbp. ay maaaring kumuha ng green card. Halimbawa, ang L1 visa holder ay maaaring mag-aplay ng EB1-C, and H-1B; and F1 o E2 visa holder ay maaaring mag aplay ng EB-5 o kahit anong paraan upang makapagkamit ng green card. Dahil sa lahat ng kunsolado ay sarado sa ngayon, maari na ang epekto ng executive order ay maliit lang sa loob ng 60 araw ng pagpapatupad. Inaasahan din na maaaring humaba ang extension sa sakop nito. Inaabisuhan rin ang aming mga kliyente na bilisan ang kanilang aplikasyon habang hindi pa kasali ang ilang immigrant at nonimmigrant kategorya.

Gayun paman, ang Klasko Immigration ay nagpadala ng isang blog sa kanilang mga kliyente ng isang ulat na nagsasaad na “habang hindi kasalukuyang apektado ng Executive Order ang mga nonimmigrant, nagbigay ng direktiba ang Pangulo sa mga Sekretarya ng U.S. Department of Labor at sa Department of Homeland Security upang siyasatin lahat ng nonimmigrant na mga programa upang malaman alin sa mga ito ang ang maaaring baguhin upang ‘pasiglahin ang ekomomiya ng Estados Unidos at siguruhin ang prioritasyon, trabaho at pag tanggap ng manggagawa ng Estados Unidos”. Ang dalawang Sekretarya ay mag-uulat sa Pangulo sa darating na Mayo 22, 2020.

 

Sa kabila ng walang kasiguruhan na mangayayari matapos ang paunang 60 araw, aming hinihimok ang aming mga kliyente na maging vigilante at gumawa ng aksyon kaysa magpaliban. Aming napagtanto na ang mga pagbabago na nangyari nitong huling Nobyembre, limang buwan na nakalipas, na sa pinakamababang halaga ng mga puhunan na nakalap, karamihan sa aming kliyente ay kailangan maghintay. Kung gayun, kung ikaw ay may plano na manirahan sa Estados Unidos, nararapat lamang na suriin ang iyong mga opsyon bago pa maging huli ang lahat.

 

Kung nais mo magkaroon ng mas maraming impormasyon tungkol sa executive order ng Pangulo o tungkol sa EB-5, huwag mag dalawang isip at tawagan kami sa + 1 917 355 9251 o mag-email sa amin sa info@americaeb5visa.com