This Theme Supports a Custom FrontPage

Ang pinakamababang puhunan ay tataas, Ang Targeted Employment Area Designation ay babaguhin

Ang pinakamababang puhunan ay tataas, Ang Targeted Employment Area Designation ay babaguhin

Current EB-5 program extended to December 7th!

Noon ika-13 ng Setyembre, ang mga ahensya ng balita ay nagulat na ipagpapatuloy ng gobyerno ang EB-5 programa hanggang ika-7 ng Disyembre. Si Rodney Frelinghuysen, kasapi ng House of Representatives mula sa New Jersey, ay nagsaad na ang trabaho ay nakumpleto sa pinagsamang bill ng paggasta para sa depensya, mga serbisyo ng tao / edukasyon at paggawa / kalusugan. Siyempre, upang maging epektibo ang resolusyon na ito ay kailangang lagdahan ni Pangulong Donald Trump ang batas.

Kasalukuyang EB-5 programa pinalawak hanggang ika-7 ng Disyembre!

Kasalukuyang EB-5 programa pinalawak hanggang ika-7 ng Disyembre!

Current EB-5 program extended to December 7th!

Noon ika-13 ng Setyembre, ang mga ahensya ng balita ay nagulat na ipagpapatuloy ng gobyerno ang EB-5 programa hanggang ika-7 ng Disyembre. Si Rodney Frelinghuysen, kasapi ng House of Representatives mula sa New Jersey, ay nagsaad na ang trabaho ay nakumpleto sa pinagsamang bill ng paggasta para sa depensya, mga serbisyo ng tao / edukasyon at paggawa / kalusugan. Siyempre, upang maging epektibo ang resolusyon na ito ay kailangang lagdahan ni Pangulong Donald Trump ang batas.

The EB-5 Immigrant Investor Program, administered by U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)

The EB-5 Immigrant Investor Program, administered by U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)

A short Primer on “The EB-5 Immigrant Investor Program, administered by U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)” presented by Esther Malka, Outreach Director of America EB-5 Visa.     What is the EB-5 Visa? The EB-5 Immigrant Investor Program, administered by U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), is essentially a direct path for investors, theirRead more about The EB-5 Immigrant Investor Program, administered by U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)[…]