Ano ang EB-5 Visa?

Kung ikaw ay isang mamamayan ng ibang bansa maliban sa Estados Unidos at nagnanais na mamuhay sa Amerika, dapat mong isaalang-alang ang EB-5 Immigrant Investor Program, na pinangungunahan ng “U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)”. Ang paglahok sa programa ng EB-5 ay nangangahulugan ng paggawa ng isang capital investment. Kapag natukoy ng USCIS na ang negosyo na tatanggap ng iyong puhunan ay pasok sa kwalipikasyon ng EB-5 programa, ikaw, ang iyong kabiyak at mga anak na sa ilalim ng 21 taong gulang ay magkakaroon ng one-way na tiket sa pagkuha ng "Green Card" mula sa Estados Unidos.

Ano ang mga kinakailangan sa EB-5 Visa?

Ang mga aplikante ng EB-5 Visa ay kailangang mamuhunan ng hindi bababa sa $800,000 sa isang Regional Center Project na may mataas na bilang ng mga walang trabaho o sa isang rural na lugar sa Estados Unidos. Kung ang mga kondisyon na ito ay hindi angkop, ang pinakamababang puhunan ay $1,050,000. Kapag ang mga puhunan na ito ay nailagak sa ekonomiya, kailangan itong lumikha ng hindi bababa sa 10 full-time job para sa manggagawa ng Estados Unidos. Ang mamumuhunan ay hindi kailangang mag-alala sa timing ng paglikha ng trabaho. Kapag ang mamumuhunan ay nakatanggap ng conditional residency status, ang kumpanya na tatanggap ng pondo ay may dalawang taon para lumikha ng 10 o higit pang trabaho upang mabago ng mamumuhunan ang kanyang status mula sa conditional patungong permanente.