Pangkalahatang Kinakailangan

Ang pamahalaan ng Estados Unidos ay nilikha ang EB-5 Immigrant Investor Program upang hikayatin ang mga dayuhan na mamuhunan sa mga negosyo sa bansa. Kapalit ng pamumuhunan sa isang negosyo na lilikha ng trabaho para sa mga manggagawa, ay ang mga dayuhan at ang kanilang pamilya ay maaari na maging permanente na residente ng Estados Unidos. Ang pangalan ng programa, EB-5, ay mula sa kategorya ng visa kung saan ang mga dayuhang mamumuhunan ay naangkop – ang Employment-Based Immigration: Fifth Preference EB-5. Habang may mga pagbabago sa programa simula ng pagpapatupad nito noong 1990, mayroong dalawang paraan upang makamit ng mga dayuhang mamumuhunan ang EB-5 Visa:

  1. Direct Investment sa bago o kasalukuyang commercial enterprise na lumilikha ng trabaho.
  2. Pamumuhunan sa pamamagitan ng “Regional Center”, isang firm na aprobado ng gobyerno, na aktibong namamahala sa pondong pampuhunan at sa proseso ng pag aproba sa imigrasyon.

Mga Lamang ng Pamumuhunan sa Regional Center

Ang pamumuhunan sa pamamagitan ng “Regional Center” ay nagbibigay ng maraming benepisyo sa mga immigrant na nagnanais maging residente sa US sa pamamagitan ng programang EB-5. Isa sa pinakaimportanteng lamang ay maaaring isali sa bilang ang mga direct at indirect job sa job creation requirement. Ang direct job creation ay ang resulta ng pamumuhunan na lumilikha ng sampung trabaho sa loob ng dalawang taon. Sa ilalim ng programang “Regional Center”, mapupunan ng mga mamumuhunan ang job requirement sa pamamagitan ng bilang ng mga nalikhang indirect job mula sa nakalap na pondo ng mga mamumuhunan sa proyekto. Ang mga trabahong nalikha ay resulta ng pamumuhunan sa commercial enterprise na konektado sa “Regional Center”. Samakatuwid, ang mamumuhunan ay hindi kailangan na direktang mag pasok ng mga empleyado. Ang suliranin ng pagpapatotoo ng job creation ay obligasyon ng Regional Center. Ang mga Regional Center naman ay kumukuha ng mga ekonomistang may karanasan upang magsagawa ng pagsasaliksik at patunayan na sapat ang bilang ng nalikhang direct at indirect job sa naturang proyekto.

Halaga ng Puhunan

Ang bawat aplikante ng EB-5 Visa ay kailangan mamuhunan sa pinakamababang halaga na $1,050,000 sa pakikipagtulungan sa paggawa ng trabaho. Kung ang negosyong tatanggap ng puhunan ay matatagpuan sa “Targeted Employment Area (TEA)” – isang rural na lugar o rehiyon na may mataas na bilang ng mga walang trabaho – ang pinakamababang halaga ng puhunan ay magiging $800,000. Sa ngayon, karamihan ng oportunidad sa pamumuhunan sa EB-5 ay matatagpuan sa mga TEA.