Sino ang mga mamumuhunan?

Ang mga mamumuhunan ng EB-5 ay mga mamamayan ng ibang bansa maliban sa Estados Unidos na nagnanais magkaroon ng Green Card o permanenting residency status upang doon manirahan, mamuhay, o di kaya ay maging permanenteng mamamayan ng Estados Unidos.

Bakit pipiliin ng mga Mamumuhunan ang mga EB-5 Regional Center?

Ang pangunahing layunin ng pamumuhunan sa isang EB-5 Regional Center ay upang magkamit ng Green Card sa madali, mahusay at walang kahirap-hirap na paraan. Dagdag pa dito, pinapayagan ng mga EB-5 Regional Center project ang mga mamumuhunan na mabawi ang kanilang puhunan kapag sila ay naging karapat-dapat. Kagaya ng nabanggit dito sa website, walang garantiya ang pamumuhunan, pero aming tinitiyak na magkakaroon ng sapat na impormasyon ang mga mamumuhunan upang mamuhunan sa Regional Center projects na tinatrabaho ng mga real estate developers na may mahusay na track record.

Ano ang mga serbisyo na aming ibinibigay sa mga mamumuhunan sa EB-5 proyekto ng isang Regional Center?

Ang pag-aplay para sa Green Card ay maaring nakakalito. Mayroong mga hakbang at bilang ng mga papeles/form and dapat kumpletuhin. Isa sa mga ibinibida ng eb5visa.com.ph ay ang aming komitment sa pagbibigay ng mga kinakailangang impormasyon sa proseso ng aplikasyon upang makamit ang Green Card. Mula sa pakikipagtulungan sa mga sponsor ng proyekto, mga abogado ng imigrasyon at abogado ng security – sasagutin namin lahat ng mga katanungan habang kinukumpleto ang Investor Questionnaire. Kami ay handa na maging gabay habang sinusuri ang pribadong placement memorandum pati ang iba pang dokumento. Dagdag pa nito, habang kinukumpleto ng mga mamumuhunan ang kanilang Subscirption Agreement, aming pinapadali ang proseso ng pag-kolekta ng mga kinakailangang impormasyon para sa I-526 immigrant investor visa petition. Aming lilinawin at ipapaliwanag ang lahat ng nakakalito na bahagi pati ang pagsagot sa Source of Funds Questionnaire.