MAGHANAP NG IMMIGRATION ATTORNEY

Saka magpasya kung kanino makikipag-ugnayan Zero Taon

MAKIPAG-UGNAYAN SA ISANG BROKER DEALER

Siguraduhin na ang broker dealers ay may karapat-dapat na EB-5 proyekto bago magpasya na makipag-ugnayan sa kanila. Zero Taon

PAG-ARALAN ANG MGA PROYEKTO

Magbasa ng mga brochure, pribadong Placement Memorandums, at iba pang imnportanteng dokumento. Zero Taon

PUMILI NG PROYEKTO!

Ito ay dapat isang EB-5 eligible investment project na inisponsor ng isang Regional Center. Zero Taon

KUMPLETUHIN ANG INVESTOR QUESTIONNAIRE

Zero Taon

MAGKUMPAYL NG PINANGGALINGAN NG PONDO KASAMA NG ABOGADO

Zero Taon

KUMPLETOHIN ANG SUBSCRIPTION AGREEMENT

Zero Taon

MAGLIPAT NG PONDO SA ESCROW ACCOUNT NG PROYEKTO

Zero Taon

PAGSUSUMITI NG ABOGADO SA EB-5 PETITION PACKAGE (FORM I-526) KASABAY NG USCIS

Tapos na ang unang hakbang! Nasa tinatayang 14-16 buwan ang hihintayin para sa pag-apruba sa I-526. Bayad: $3,675 Zero Taon

TUMANGGAP NG I-526 PETITION APPROVAL!

16 buwan

PANAHON NA UPANG SAGUTAN ANG MARAMI PANG FORM

Kung ikaw ay nasa Estados Unidos na may non-immigrant visa, mag file ng Form I-485 (Adjustment of Status). Kung ikaw ay nasa ibang bansa, mag file ng Form DS-230 sa National Visa Center pagkatapos ay dumalo sa interbyu sa local na US Consulate. Bayad: $1,140

MAGHINTAY SA APPROVAL

Sa mga nasa Estados Unidos, ito ay nangangahulugan ng 4-12 buwan ng paghihintay para sa approval ng I-485. Para sa nasa ibang bansa, ang interview at pagkakaroon ng EB-5 Visa ay aabot sa 6-12 buwan na paghihintay. 24 buwan

Magkamit ng dalawang taon na conditional green card

Magbilang hanggang limang taon upang maging karapat-dapat mag-aplay para sa buong US citizenship. Yugto 2 kumpleto! 24 buwan

Manirahan sa U.S. ng dalawang taon bilang temporaryong residente

Kasama ang karapatang mamuhay at magtrabaho

Pagsusumite ng Attorney sa I-829 Petition kasabay ng USCIS upang maipawalang bisa ang conditional resident status 90 araw bago matapos ang dalawang taon. Bayad: $3,750

45 buwan

Tanggapin ang inaprubahang petisyon ng I-829 at permanenteng green card.

Pagbati! 54 buwan

Principal at return ng mamumuhunan, kung mayroon man, natukoy at naipamahagi ayon sa Limited Partnership Kasunduan

Yugto 3 Kumpleto! 60 buwan