Lumilitaw na ang programa ng EB-5 ay pinalawak hanggang ika-7 ng Disyembre bilang bahagi
ng patuloy na Resolution bill na ipinatupad ng Kapulungan ng mga Kinatawan!

 

Did you know?

 

Current EB-5 program extended to December 7th!

Noon ika-13 ng Setyembre, ang mga ahensya ng balita ay nagulat na ipagpapatuloy ng gobyerno ang EB-5 programa hanggang ika-7 ng Disyembre. Si Rodney Frelinghuysen, kasapi ng House of Representatives mula sa New Jersey, ay nagsaad na ang trabaho ay nakumpleto sa pinagsamang bill ng paggasta para sa depensya, mga serbisyo ng tao / edukasyon at paggawa / kalusugan. Siyempre, upang maging epektibo ang resolusyon na ito ay kailangang lagdahan ni Pangulong Donald Trump ang batas.

Sa isang pahayag ng White House ay sinabing inaasahan ni Trump na malagdahan ang spending package, at ito umano ay "nakahanay sa prayoridad ng administrasyon."

Kabilang sa three-bill bundle ay:

— $97.1 bilyon para sa Department of Veterans Affairs at konstruksyon sa militar, kasama ang $1.1 bilyon dagdag kabayaran para sa batas na nilagdahan ni Trump upang magkaroon ang mga beterano ng kalayaang magpatingin sa doctor sa labas ng problemadong VA sistema

— $44.6 bilyon para sa enerhiya at patubig na programa, kabilang ang mga programang nagtitiyak ng nuclear stockpile at nuag-udyok ng inobasyon sa pananaliksik sa enerhiya. Ang bill ay nagpopondo rin sa mga proyektong pag-kontrol sa baha at tumutugon sa mga panrehiyong daungan at daanan ng tubig.

— $4.8 bilyon para sa lehislatibong sangay, kasama ang Kongreso at Kapitol na pulisya.

Sa ngayon, ang importante sa EB-5 programa ay ang patuloy na resolusyon kasama ang pagpapalawak ng awtorisasyon ng mg EB-5 Regional Center Program nang walang pagbabago. IIUSA, ang EB-5 industry trade Association at tagataguyod na nag-ulat ng balitang ito, mula nang maisapubliko ay nag sabing, “habang ang pagpapalawak na ito ay temporaryo lamang, nagbibigay ito sa IIUSA at mga kasosyo nito ng panibagong oportunidad na ipagpatuloy ang panghabang panahon na awtorisasyon para sa kritikal na programa sa pag-unlad ng imigrasyon at ekonomiya pagkatapos ng halalan sa loob ng lame duck at bagong ika-116 Kongreso.”

Ano ang bottom-line? Habang mayroong panibagong ekstensyon sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng resolusyon, ang mga potential na mamumuhunan na interesado sa EB-5 programa ay nararapat nang kumilos bago pa mahuli ang lahat.

Kung nais mong malaman ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa oportunidad, mangyari laman na tagagan kami sa +1 917 355 9251 o sumulat sa amin sa info@americaeb5visa.com