Pamela’s Bio

Pamela Pfeil

Si Pamela Pfeil ay ipinanganak at lumaki sa Pilipinas kung saan siya ay kasalukuyang namumuhay bilang isang Real Estate Broker at EB-5 Visa Consultant. Nang matapos niya ang sekondarya sa edad na 16 taon gulang at 20 taon gulang sa kolehiyo, siya ay nagturo sa elementarya habang nag-aaral ng edukasyon sa real estate. Si Pamela ay nakatira sa Makati – ang pinansyal na kapital ng Pilipinas, at malimit na nakikipagugnayan sa American at Philippine chambers of commerce. Sa kasalukuyan, si Pamela ay kumakatawan sa pinaka-matagumpay na real estate developer ng Pilipinas.