Esther Malka

Esther Malka

Global Outreach Director

 
Orihinal na mula sa lungsod ng New York, si Esther Malka ay nagsisilbi bilang outreach coordinator ng Amerika EB-5 Visa.
Si Esther ay kasalukuyang nag-aaral sa Yale University ng dalawang major sa Ekonomiks at Modern Middle Eastern Studies. Sa Yale, si Esther ay nagsisilbi bilang Outreach Koordineytor ng REACH, isang prgrama na dinesenyo upang ipares ang mga undergraduate ng Yale sa mga highschool seniors upang turuan sila ng proseso kolehiyo.
Si Esther ay isa rin koordineytor sa kompetisyon ng MMATHS, isang nasyonal na pang sekondaryang kompetisyon sa math na idinaraos sa Yale, kung saan siya ay malimit na nakikipag-ugnayan sa pamunuan ng sekondarya upang itaguyod ang MMATHS at ang kompetisyon.
Noon, si Esther ay nag-aral ng kumunikasyon ng isang taon sa Beit Chana Tzfat, Israel.
Saa pamamagitan ng kanyang kasanayan sa komunikasyon pati ang kanyang kaalaman sa internasyonal na pag-aaral at ekonomiks, si Esther ay nagsusumikap na bumuo ng tumpak at nakikipakiramdam na paligid sa Amerika EB-5 Visa upang ang aming mga mamumuhunan, developer sa real estate at mga kliyente sa Regional Center ay maging komportable sa aming serbisyo.